پلاسما

در این بخش با محصولاتی که از تکنولوژی پلاسما استفاده میکنند آشنا میشوید . پلاسما یا یونیزه کردن گاز میان اپلیکاتور و پوست باعث ایجاد شار الکترونی و تاثیر بر روی غشای پوست باعث میشود که سلولها تحریک شوند و بافت بهبود یابد .

نمایش دادن همه 7 نتیجه